شرکت کارگزاری بیمه اربعین ۱۴۰۳ توسط سازمان حج و زیارت معرفی شده و بیمه زائران اربعین را در قالب سه بسته با مبلغ حق بیمه هر نفر ۸۰ هزار تومان ، ۹۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان ارائه کرده است. 

همانطور که اطلاع دارید بیمه اربعین اجباری است و متقاضیان باید در هنگام ثبت نام پیاده روی اربعین الزاما بنا به تمایل خود یکی از این سه طرح را انتخاب کنند. 
پوشش های بیمه ای و تعهدات مالی هر یک از این بسته ها در ادامه این مطلب ارائه شده است.