ثبت نام کارت دیجیتال واکسن کرونا موضوع مهمی است که این روزها بحث های زیادی پیرامون آن وجود دارد. با شیوع ویروس کرونا از دو سال قبل مشکلات زیادی برای افراد جامعه در بخش های مختلف ایجاد شده است. هم چنین گسترش این ویروس و جهش هایی که داشته است باعث افزایش تعداد مبتلایان در کشور و مرگ و میرهای فراوانی گردیده است. برای دریافت کارت واکسن کرونا باید به سایت vcr.salamat.gov.ir مراجعه کنید.