ثبت نام کارت دیجیتال واکسن کرونا vcr.salamat.gov.ir

تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۲
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸   صبح   الی   ۱  شب