خرید ارز مسافرتی در فرودگاه از طریق باجه های مستقر بانک ها یا دستگاه های خودپرداز ارزی، امکان پذیر است. بنابراین افرادی که قبلا با روش های اعلام شده، ثبت نام و پرداخت وجه ریالی ارز مسافرتی را انجام داده باشند، هنگام مراجعه به فرودگاه به راحتی می توانند فرایند خرید را تکمیل و اسکناس ارزی را تحویل بگیرند.

بر اساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افرادی که به کشورهای خارجی سفر می کنند، می توانند مقادیر مشخصی ارز با قیمت ارزان تر از نرخ آزاد دریافت کنند. طی سال های اخیر، روش ثبت نام و خریداری ارز مذکور با تغییرات زیادی همراه شده است. مطابق جدیدترین دستورالعمل ها، گرفتن ارز مسافرتی در فرودگاه امکان پذیر می باشد.

از این رو کسانی که قبلا ثبت نام شان را انجام داده اند، با مراجعه به باجه های مربوطه و دستگاه های خودپرداز موجود در فرودگاه، امکان دریافت ارز اختصاص یافته را خواهند داشت. کافی است کد پیگیری یا شماره فروش ارز مسافرتی خود را همراه داشته باشند.