یکی از امکانات مهمی که هر نرم افزار شبکه اجتماعی باید داشته باشد امکان حذف اکانت و یا دیلیت اکانت حساب کاربری است. اینستاگرام نیز پیش بینی این کار را کرده است و به شما این امکان را مید هد در هر زمانی که مایل بودید نسبت به حذف اکانت اینستاگرام خود اقدام کنید. توجه کنید که دیلیت اکانت اینستاگرام می تواند دائمی و یا موقت باشد.