رشته های مجاز و ممنوع برای اتباع افغانی و خارجی

تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۲
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸   صبح   الی   ۱  شب