برای رفع ممنوع الخروجی باید به اداره ثبت وگذرنامه مراجعه کنید. البته قبل از آن باید علت ممنوع الخروجی را در ارگان مربوطه یعنی بانک ، دادگاه و ... رفع کرده باشید. اینکه رفع ممنوع الخروجی چقدر زمان می برد نیز بسته به دلیل آن و سرعت افراد در مرتفع کردن علت متفاوت خواهد بود . برای آشنایی با قانون جدید رفع ممنوع الخروجی با ادامه این مطلب همراه باشید.