سامانه رفاه گستر تامین اجتماعی به آدرس voffice.refahgostar.net ، جهت ارائه خدمات رفاهی به پرسنل و بازنشستگان این سازمان ایجاد شده است. این گروه ها با مراجعه به سایت رفاه گستر، امکان دریافت خدمات مرتبط با تفریح و گردشگری را خواهند داشت. رزرو هتل و اقامتگاه و مشاهده مراکز قابل رزرو، برخی از مهم ترین امکانات سایت رفاه گستر محسوب می شوند. از این رو پرسنل و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، باید شناخت کاملی نسبت به این سامانه داشته باشند. این گونه می توانند در مواقع نیاز، به سامانه رفاه گستر تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به رزرو اقامتگاه، اقدام نمایند.