سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی به نشانی  evauto.ir جهت ثبت نام خودروهای برقی وارداتی راه اندازی شده است و شما با ثبت نام در این سایت می توانید شرایط فروش محصولات برقی ارائه شده و لیست خودروها را مشاهده کرده و نسبت به درخواست خرید آن اقدام نمایید.