سایت ایثار به آدرس اینترنتی isaar.ir ، سامانه جامع بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد که امکان دریافت خدمات گوناگونی را به صورت آنلاین، برای متقاضیان فراهم ساخته است. به این ترتیب، رزمندان، جانبازان، آزاداگان و خانواده های شهید، با مراجعه به این سامانه می توانند خدمات مورد نیاز را دریافت کرده و نیازی به مراجعات حضوری نخواهند داشت.