سامانه شبکه ملی اعتبار به نشانی shoma.sfara.ir بستری فراهم کرده است که شما بتوانید از میزان اعتبار بارانه کالابرگ و ریز تراکنش های خود مطلع شوید. همچنین شما می توانید با دانلود نرم افزار مربوطه ، بر روی گوشی همراه خود نیز به امکانات اشاره شده دسترسی داشته باشید.