سفر زمینی به کربلا، یکی از رایج ترین شیوه های سفر به این شهر مقدس در کشور عراق است. زائران در سفر زمینی، نیاز به پرداخت هزینه کم تری خواهند داشت. اما باید مدت زمان بیش تری را در مسیر سپری کنند. با توجه به ظرفیت های بالای سفر زمینی، بسیاری از ایرانیان این روش را جهت زیارت کربلای معلی انتخاب می کنند. امکان سفر به کربلا با این روش، از مبدا تمامی شهرها و استان های ایران فراهم است. بنابراین شهروندان ایرانی در مناطق جغرافیایی مختلف، محدودیتی برای انجام سفر زمینی به کربلا با اتوبوس نخواهند داشت.