سند سفید چیست؟ مراحل سند زدن موتورسیکلت های با این نوع سند به چه صورت است؟ چه مدارکی جهت سند سفید موتور لازم است؟ این موارد برخی از مهم ترین سوالاتی هستند که افراد هنگام خرید و فروش موتورهای سند سفید با آن مواجه می شوند. موتورسیکلت یک وسیله نقلیه ارزان و سریع محسوب می شود که با توجه به ترافیک بالای اکثر شهرهای بزرگ کشور، با استقبال فراوانی همراه شده است.