سن ثبت نام کلاس اول ۱۴۰۳ هم مانند سال گذشته، ۶ سال تمام می باشد. بنابراین والدینی که فرزند آن ها به سن ۶ سال تمام رسیده باشد، باید جهت ثبت نام او در پایه اول ابتدایی اقدام کنند. در سیستم آموزشی کشور ما، آموزش دانش آموزان از مقطع ابتدایی آغاز شده و دارای شش پایه مختلف می باشد. دانش آموزانی که وارد سن مجاز می شوند، می توانند تحصیل خود را از پایه اول شروع کنند.