فروش اقساطی سایپا شرایط لازم جهت خرید خودرو را برای آن دسته از متقاضیان که امکان پرداخت تمامی وجه لازم را به صورت یک جا ندارند، فراهم خواهد کرد. در سال های گذشته، به دلیل واردات خودرو و تولید هم زمان اتومبیل توسط شرکت های داخلی، تعادل مناسبی بین میزان عرضه و تقاضا وجود داشت.