مراکز پلیس + 10 تهران منطقه ۱۰، وظیفه رسیدگی به امورات انتظامی شهروندان را دارند. تمامی خدمات انتظامی، از طریق این دفاتر ارائه می شوند. صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، امورات کارت سوخت و نظامی وطیفه، برخی از مهم ترین آن ها محسوب می شوند. بنابراین در صورتی که ساکنان منطقه ۱۰ به این خدمات نیاز دارند، باید به یکی از شعب پلیس +۱۰ مراجعه کنند. اطلاع از شماره تلفن و لوکیشن مراکز پلیس + ۱۰ منطقه ده تهران می تواند به شما کمک کند. زیرا این گونه نزدیک ترین مرکز به محل سکونت خود را انتخاب خواهید کرد.