مراکز پلیس + ۱۰ منطقه یازده تهران در چند شعبه مختلف، امورات انتظامی ساکنان این بخش را انجام می دهند. خدمات مرتبط با گذرنامه، کارت سوخت، گواهینامه، خلافی خودرو و نظام وظیفه، برخی از مهم ترین خدمات این دفاتر هستند. بنابراین ساکنان منطقه یازده در صورت نیاز به انجام هر یک از این امورات، باید به یکی از مراکز مراجعه نمایند. دسترسی به آدرس و اطلاعات این دفاتر، می تواند جهت مراجعه حضوری به شما کمک کند. اطلاعات مراکز پلیس + 10 تهران منطقه ۱۱ معمولا به صورت سالانه توسط پلیس منتشر می گردد.