مراکز پلیس + 10 تهران منطقه ۱۲ در چندین شعبه مختلف، خدمات انتظامی را در اختیار مردم قرار می دهند. بنابراین ساکنان این منطقه از پایتخت، با مراجعه به هر یک از شعب امکان دریافت خدمات مورد نیاز را خواهند داشت. انجام امورات گذرنامه، گواهینامه، کارت سوخت، خلافی خودرو و نظام وظیفه، برخی از مهم ترین خدمات پلیس +۱۰ محسوب می شوند. مواردی که تقاضای زیادی برای انجام آن ها وجود دارد. به همین خاطر، لازم است متقاضیان آدرس و اطلاعات مراکز پلیس + ۱۰ منطه دوازده تهران را داشته باشند.