مراکز پلیس + 10 تهران منطقه ۷ وظیفه رسیدگی به امورات انتظامی ساکنان این بخش از پایتخت را بر عهده دارند. این مراکز که با عنوان دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی هم شناخته می شوند، دارای شعب متعددی در منطقه ۷ تهران هستند. بنابراین افراد جهت انجام امورات پاسپورت، گواهینامه، کارت سوخت، نظام وظیفه و خودرو، می توانند به این دفاتر مراجعه نمایند. کافی است آدرس و اطلاعات مراکز پلیس + ۱۰ منطقه هفت تهران را داشته باشند.