مراکز پلیس + ۱۰ منطقه هشت تهران دارای چندین شعبه مختلف در این منطقه از پایتخت هستند. بنابراین مردم جهت دسترسی به این دفاتر و دریافت خدمات انتظامی، محدودیتی ندارند. مراکز پلیس +10، از جمله مراکز کاربردی هستند که خدمات مهم و متعددی را در اختیار شهروندان قرار می دهند. انجام امورات گذرنامه، کارت سوخت، گواهینامه رانندگی، خلافی خودرو و نظامی وظیفه، مهم ترین خدمات این دفاتر محسوب می شوند. از این رو هر یک از ساکنان ممکن است به خدمات مراکز پلیس + 10 تهران منطقه ۸ نیاز پیدا کنند.