مرز تمرچین کجاست؟ و شرایط عبور از مرز تمرچین چیست ؟ این یکی از سوالات رایج افرادی است که قصد حضور در مراسم پیاده روی اربعین را دارند. با نزدیک شدن به ایام اربیعن 1403، بسیاری از ایرانیان خود را آماده حضور در این مراسم معنوی می کنند. طی سال های اخیر، پیاده روی اربعین با استقبال میلیونی ایرانیان مواجه شده است.

شهروندان ایرانی در ایام اربعین، از چند مرز مختلف وارد کشور عراق می شوند که یکی از آن ها تمرچین است. مرز تمرچین در منطقه شمال غرب کشور و استان آذربایجان غربی قرار دارد. به همین خاطر، گزینه ای مناسب برای ساکنان این بخش کشور است.