مرز چذابه اربعین ۱۴۰۳، جزو فعال ترین گذرگاه های رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام زائران به کشور عراق است. این مرز با ۳۴ گیت خروجی، در شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان قرار دارد. به دلیل قرارگیری گذرگاه چذابه در جنوب غربی کشور، آب و هوای بسیار گرمی دارد. این شرایط به خصوص در اربعین سال جاری (در فصل تابستان)، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین زائران قبل از انتخاب مرز خروجی خود، باید به این شرایط توجه کنند. البته تدابیر لازم اندیشیده شده و امکانات لازم برای مقابله با گرمای هوا در مرز چذابه ارائه می گردد.