دریافت مفاصا حساب شهرداری از طریق سامانه تهران من به آدرس my.tehran.ir انجام می شود. مدارک لازم برای مفاصا حساب ملک یا وسیله نقلیه در این مطلب ذکر شده است و استعلام از طریق شماره پیگیری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.