نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی با کد ملی از طریق سایت در نظر گرفته شده بدین منظور با آدرس اینترنتی saleauto.ir قابل مشاهده است. به این ترتیب، افرادی که در موعد ثبت نام به این سامانه مراجعه و درخواست خرید خود را ثبت کرده باشند، به سادگی می توانند از نتیجه نام نویسی آن مطلع شوند. با توجه به نابسامانی بازار خودروی کشور، خرید خودروهای خارجی طی سال های اخیر بسیار دشوار گردیده بود.