همستر کوین یک بازی کریپتویی است که در ۲۵ مارس ۲۰۲۴ یا (۶ فروردین ۱۴۰۳) راه اندازی شد. این بازی در بستر تلگرام بوده و کاربران با کلیلک روی صفحه نمایش موبایل، می توانند سکه مجازی استخراج کنند. طی سال های اخیر، ربات ها و برنامه های مشابه زیادی توسعه پیدا کردند. اما اکثر این پروژه ها با شکست مواجه شده و منجر به کسب پول واقعی نشدند. این در حالی است که بسیاری از کاربران گمان می کنند همستر کامبت آن ها را به پول می رساند. به همین خاطر، دنبال لینک همستر کوین و آغاز بازی هستند.