وام ازدواج بانک کشاورزی تسهیلاتی است که به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته و بسیاری از چالش های اولیه شروع زندگی مشترک را برطرف می سازد. با توجه به وضعیت اقتصادی نابسمان کشور، آمار ازدواج در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در همین راستا، دولت و نهادهای مسئول طرح های گوناگون جهت بهبود شرایط ازدواج ارائه داده اند که اعطای تسهیلات بانکی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بانک های متعددی پرداخت این تسهیلات را بر عهده گرفته اند که بانک کشاورزی هم یکی از آن ها است.