ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد edu.iau.ac.ir

تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۲
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸   صبح   الی   ۳  شب