در روزهای اخیر پیامک سامانه املاک و اسکان مبنی بر تعیین وضعیت برخی از املاک برای افرادی که تعداد بیش از 3 ملک برای آنها شناسایی شده ارسال شده است. متن اس ام اس خانه های خالی و دلیل دریافت این پیامک همچنین اقداماتی که بعد از دریافت این پیامک باید انجام شود در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته است.