چه بانکهایی ارز مسافرتی میدهند؟ این یکی از سوالات رایجی است که متقاضیان دریافت ارز دولتی برای سفر به کشورهای خارجی، با آن مواجه هستند. با توجه به قیمت ارزان تر ارز سهمیه ای نسبت به ارز آزاد، اکثر مسافران تمایل دارند از این سهمیه استفاده کرده و ارز مسافرتی خود را دریافت کنند. اما جهت این امر، لازم است از بانک یا بانک های ارائه دهنده این نوع ارز دولتی، اطلاع کامل داشته باشید. در این رابطه باید بگوییم که بانک های عامل پرداخت ارز مسافرتی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند. پس برای آگاهی از این که کدام بانک ارز مسافرتی میده، لازم است به روز ترین بخشنامه و دستورالعمل های بانک مرکزی را بررسی کنید.