دریافت برگ سبز المثنی خودرو، در حال حاضر تنها به صورت حضوری و با مراجعه به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی هر شهر یا استان امکان پذیر است. برای گرفتن سند المثنی برای خودرو، ابتدا باید مراحلی طی شوند که ثبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، مهم ترین آن ها محسوب می شود. 

سپس، افراد می توانند به صورت اینترنتی جهت مراجعه به مراکز تعویض پلاک، نوبت بگیرند. نوبت دهی ساده بوده و در هر ساعتی از شبانه روز می توانید این کار را انجام دهید. پس از ثبت نوبت، باید در زمان اعلام شده به مراکز تعویض پلاک مراجعه نموده و با ارائه مدارک مورد نیاز، درخواست خود جهت دریافت برگ سبز المثنی را صادر کنید.