یکی از مراحل در فرآیند دادرسی در دادگاه ها و دادسراها احضاریه یا احضارنامه است. گاها افرادی که احضاریه ( تحت عنوان شاهد یا مطلع و ... ) برایشان فرستاده می شود دچار ترس و اضطراب شده و گمان می کنند که م...

همانطور که در مقاله همه چیز درباره ابلاغیه قضایی اشاره شد به صورت کلی ابلاغ بر دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی می باشد. در ابلاغ واقعی برگه احضاریه و ضمائم آن مستقیما به خوانده تحویل داده می شود. مقاله ا...

موضوع ابلاغ یکی از مهم ترین بخش ها در فرآیند دادرسی است به طوری که در دعاوی حقوقی در صورت عدم ابلاغ صحیح به طرفین دعوی هیچ گونه حکم و قراری صادر نمی شود و درصورت صدور حکم این حکم باطل است. موضوع ابلاغیه و ...

اگر تا به حال با دادگاه و دادگستری سر و کار داشته اید حتما اصطلاحات ابلاغ و ابلاغیه برایتان آشنا می باشد . یکی از مهم ترین مراحل در شروع و ادامه دادرسی در دادگاه، ابلاغیه قضایی می باشد و چنانچه حکمی در خصو...

سفته ضمانت انجام کار چیست ؟  سفته یکی از اوراق تضمینی است که از آن به عنوان ضمانت در قراردادهامیتوان استفاده کرد.امروزه باپدیده ای روبرو هستیم که کارفرمایان جهت استخدام اشخاص  علاوه بر نوشتن قرار...

< 1 2 3 4 >