اصلاح اطلاعات ثبتی خانوار برای یارانه در برخی موارد به صورت آنلاین و در موارد دیگر، به صورت حضوری امکان پذیر است. شماره حساب واریز یارانه از جمله اطلاعاتی می باشد که امکان تغییر آن به صورت آنلاین وجود دارد. این در حالی است که برای ویرایش برخی اطلاعات مهم و تاثیرگذار در وسع سنجی و تعیین دهک خانوار مانند تعداد اعضاء و شناسنامه اقتصادی، نیاز به مراجعه حضوری وجود دارد.