ثبت نام مدارس شاهد ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴  در تمامی پایه های تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، امکان پذیر است. از این رو دانش آموزان دارای سهمیه شاهد و حتی دانش آموزان غیر شاهد در بازه زمانی اعلام شده، می توانند جهت ثبت نام اقدام کنند. نام نویسی این مدارس به صورت آنلاین و از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir انجام می گیرد. بنابراین والدین یا دانش آموزان برای ثبت نام در مدارس شاهد، نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.