نحوه دریافت شماره دانشجویی جدید دانشگاه آزاد

تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۲
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸   صبح   الی   ۱  شب