دریافت کد دانش آموزی دیپلم برای ثبت نام آزمون سراسری الزامی است. اما کد دانش آموزی چیست ؟ و آیا امکان دریافت کد دانش آموزی با کد ملی وجود دارد؟ کد دانش آموزی، یک کد یکتا و منحصر به فرد است که آموزش و پرورش به هر یک از دانش آموزان ارائه می دهد. در واقع این کد مانند کد شناسایی فرد در سیستم آموزش و پرورش عمل کرده و امکان دسترسی راحت به اطلاعات دانش آموز را فراهم می کند. به عبارت دیگر، با سرچ کردن این کد می توان به سوابق تحصیلی دانش آموزان دسترسی پیدا کرد. علاوه بر این، در موارد متعدد افراد به این کد نیاز پیدا می کنند.