ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ نوبت دوم برای پذیرش روزانه ، شبانه ، نیمه حضوری ، پردیس خودگردان و موسسات غیر انتفاعی و پیام نور و همچنین رشته های با آزمون دانشگاه آزاد از روز سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.