کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۱۴۰۳ در نوبت دوم، از روز شنبه 16 تیرماه بر روی سایت جامع آزمون سراسری یا همان سامانه سنجش قرار می گیرد. به این ترتیب، متقاضیان شرکت در کنکور گروه های آزمایشی مختلف اعم از علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، انسانی، هنر و زبان های خارجی، با مراجعه به این سایت می توانند کارت خود را دریافت نمایند. آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در دو نوبت برگزار می شود که تاریخ برگزاری نوبت اول ۶ و ۷ اردیبهشت ماه و تاریخ برگزاری نوبت دوم، 21 و 22 تیر ماه خواهد بود.