نتایج کنکور ۱۴۰۳ طی دو مرحله اولیه و نهایی در سایت سازمان منتشر می شود. از این رو متقاضیان با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه سنجش، می توانند کارنامه اولیه یا نهایی را دریافت کنند. امسال هم مانند سال های گذشته، تمامی فرایندهای مربوط به ثبت نام، دریافت کارنامه اولیه، انتخاب رشته و اخذ کارنامه نهایی کنکور سراسری، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد.