مرز خسروی اربعین ۱۴۰۳، یکی از مناسب ترین گذرگاه ها برای تردد زائران در این ایام محسوب می شود. چرا که فاصله کوتاهی با شهرهای زیارتی کشور عراق داشته و مسیرهای دسترسی به آن هم زیاد است. طی سال های اخیر، استقبال زیادی از مراسم پیاده روی اربعین به عمل آمده است. به گونه ای که سالانه میلیون ها نفر از ایرانیان، در این مراسم حضور پیدا می کنند. همین امر باعث شده تا چندین مرز کشور برای تردد زائران آماده سازی شود. مرز خسروی یکی از این گذرگاه های رسمی است که تردد از آن مزایای زیاد دارد.


بسیاری از زیرساخت های گذرگاه خسروی نسبت به سال قبل، توسعه پیدا کرده است. راه های دسترسی به مرز، امکانات رفاهی، اماکن مسقف و سیستم هم تهویه هوا، برخی از مهم ترین آن ها هستند. هم چنین با اجرای طرح امام سجاد، عبور زائران با سرعت بیش تری انجام می گیرد. ظرفیت و تعداد بالای گیت های مستقر در پایانه خسروی هم بر تسهیل این امر، تاثیرگذار است. با این حال، افرادی که قصد تردد از این مرز را دارند، باید بدانند مرز خسروی کجاست. این گذرگاه مرزی در شهر قصر شیرین کرمانشاه و در غرب کشور واقع شده است.