مرز مهران یکی از مهم ترین گذرگاه های رسمی جمهوری اسلامی ایران، برای تردد زائران در ایام اربعین است. این مرز زمینی با ۱۰۳ گیت خروجی، بیش ترین ظرفیت تردد را در میان سایر مرزها برای زائران فراهم می کند. به همین خاطر در ایام اربعین، جمعیت زیادی پایانه مرزی مهران را برای خروج از کشور انتخاب می کنند. کسب اطلاعات لازم در رابطه با موقعیت مکانی و وضعیت تردد این گذرگاه، برای متقاضیان اهمیت زیادی دارد. بنابراین در صورت تمایل با خروج از این گذرگاه، باید بدانید مرز مهران کجاست و مسیرهای دسترسی به آن کدام اند.