وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل از جمله تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی است که جهت رفاه حال این دسته از دانشجویان پرداخت می شود. تمامی متقاضیان واجد شرایط با مراجعه به سایت صندوق رفاه در بازه زمانی اعلام شده، می توانند برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کنند. البته هر دانشجو در هر مقطع تحصیلی، تنها یک بار امکان استفاده از این تسهیلات را خواهد داشت.