در صورت گم شدن پاسپورت باید این مورد را در سامانه اعلام مفقودی گذرنامه ثبت کنید. برای پیشگری از عواقب احتمالی، شهروندان ایرانی باید در سامانه پلیس من و ایرانیان خارج از کشور باید از طریق سامانه میخک اعلام مفقودی کنند. نحوه اعلام گم شدن پاسپورت افغانی نیز به صورت مراجعه حضوری به مراکز پلیس +10 و سپس مراجعه به سفارت و کنسولگری کشور افغانستان در ایران است. در ادامه فیلم راهنمای ثبت مفقودی گذرنامه در برنامه پلیس من را ببینید: