گواهی سپرده خاص بانکی که بصورت اوراق سپرده گذاری منتشر شده است جهت کمک به رونق تولید و بالا بردن بهره وری شرکت های تولیدی ایجاد شده است. این اوراق سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی و در بانک های خاصی قابل خرید می باشند. زمان خرید این اوراق یک هفته و از روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1403 می باشد.