آدرس اینترنتی سایت مرکز مبادله ارز و طلای ایران ice.ir می باشد. در این سامانه امکان مبادله ارزو و طلا از جمله سکه و شمش وجو دارد و مراحل خرید از این سامانه به این شکل است که تنها افرادی که دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر هستند امکان خرید دارند. ویژگی اصلی این سامانه خرید طلا با قیمت تعیین شده بر پایه عرضه و تقاضا می باشد.