سایت کدال به آدرس اینترنتی codal.ir ، یک سامانه جامع و کاربردی است که توسط سازمان بورس اوراق بهادار راه اندازی شده و اطلاعات با اهمیت شرکت های بورسی و فرابورسی را در اختیار مردم قرار می دهد. سرمایه گذاران در بازارهای مختلف بورس، با مراجعه به این سامانه می توانند اطلاعاتی هم چون صورت ‌های مالی، گزارش عملکرد ماهانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت ها را به دست آورده و معاملات خود را بر مبنای این اطلاعات انجام دهند.