سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که اختصارا سامانه نیما نام گرفته، سامانه ای برای خرید و فروش ارز می باشد که توسط بانک مرکزی ایجاد شده است. نرخ ارز در این سامانه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین کمک زیادی به منصفانه شدن و یکسان سازی نرخ ارز خواهد شد.