پلیس مهاجرت و گذرنامه کرمانشاه تمامی اقدامات مربوط به صدور و تمدید پاسپورت را برای شهروندان انجام می دهد. ساکنان شهر کرمانشاه که قصد دریافت گذرنامه را دارند، جهت انجام امورات خود باید به این اداره مراجعه کنند. اداره کل گذرنامه این شهر، در منطقه شاطر آباد، بلوار بهشتی، خیابان بنت الهدی قرار دارد. اما علاوه بر آن، شعب دیگری از اداره گذرنامه در بخش های مختلف شهر کرمانشاه فعالیت دارند. بنابراین جهت دریافت خدمات مربوط به پاسپورت، با مشکلی رو به رو نخواهید شد. فقط باید از آدرس اداره گذرنامه کرمانشاه در شعب مختلف، اطلاع داشته باشید.