حداقل امتیاز برای قبولی در مدارس شاهد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دانش آموزانی که قصد تحصیل در پایه های مختلف این مدارس را دارند، باید این امتیازات را به دست آورند. مدارس شاهد جزو باکیفیت ترین مدرسه های سطح کشور هستند که بعد از جنگ تحمیلی، به منظور تحصیل فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان تاسیس شدند. اما با فاصله گرفتن از دوران جنگ تحمیلی، آمار فرزندان این گروه ها هم کاهش یافته و بخشی از ظرفیت مدارس شاهد خالی شد. در همین راستا، امکان ثبت نام و تحصیل دانش آموزان غیر شاهد با امتیاز بالا هم در این مدارس فراهم گردیده است.