واردات خودرو ویژه جانبازان این امکان را در اختیار ایثارگران می گذارد تا با ورود به سامانه یکپارچه خودرو وارداتی به آدرس  janbazan.saleauto.ir و ثبت نام در این سایت، بتوانند خودروی مدنظر خود را انتخاب کرده و مراحل خرید و واردات آن را طی کنند. در سامانه کپارچه خودرو وارداتی جانبازان و ایثارگران، تعدادی خودرو برای خرید مشخص شده است که همگی قابل انتخاب برای واجدین شرایط هستند.