در سال جاری مصوب شد که جانبازان و ایثارگران عزیز بتوانند یک خودروی وارداتی انتخاب کرده و خریداری نمایند. لیست خودروهای وارداتی برای جانبازان و ایثارگران و شرایط مربوط به آن در این مطلب ذکر شده است. واجدین شرایط می توانند در سامانه یکپارچه خودرو وارداتی ، خودروی خود را انتخاب کنند و پس از تایید، نسبت به پرداخت وجه خودرو و تحویل آن اقدام نمایند.