قیمت ارز مسافرتی ۱۴۰۳، به صورت روزانه در سایت صرافی ملی ایران منتشر می شود. از این رو کاربران با مراجعه به این سامانه، می توانند از قیمت دقیق و به روز ارز سهمیه ای مطلع گردیده و برنامه ریزی های لازم را جهت تامین بودجه و خرید آن، انجام دهند.

ارز مسافراتی نوعی ارز خاص دولتی است که به منظور کنترل بازار و تامین ارز مورد نیاز مسافران، در اختیارشان قرار می گیرند. مبلغ این ارز بسته به روش انجام سفر و کشور مقصد از نظر نیاز به ویزا، متفاوت است.

به این صورت که برای سفر هوایی به کشورهای نیازمند ویزان ۵۰۰ یورو و برای سفر هوایی به کشورهای بدون ویزا یا سایر روش های سفر از جمله زمینی، ریلی و دریایی، ۳۰۰ یورو می باشد. تفاوت قیمت ارز مسافرتی و آزاد باعث شده تا اکثر مسافران جهت دریافت آن اقدام کنند. در همین راستا، اطلاع از قیمت دقیق ارز دولتی برای مقایسه با نرخ فروش ارز آزاد و تامین وجه ریالی، اهمیت زیادی دارد.